phương pháp chơi đồng điện tử

Chiến lược chơi đồng tiền điện tử này là gì:

ko gì cao siêu cả, chả ai đoán đúng 100% đâu thằng nào nói ko thua ko cháy thì xạo đấy. Mỗi người một kiểu