Phân biệt tiền ảo và tiền điện tử đơn giản

hay của bất kỳ quốc gia. Giá trị được quyết định bởi cung/ cầu trên thị trường.

Cryptocurrency là đồng dùng công nghệ mới cryptography để bảo mật và chống làm giả mạo. Loại đồng cryptocurrency đầu tiên được tạo ra đó là Bitcoin, năm 2009. Giá trị của cryptocurrency không lệ thuộc vào ngân hàng trung ương hay của bất kỳ quốc gia. Giá trị được quyết định bởi cung/ cầu trên thị trường.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *